Condicions d’ús de la compra online

Aquestes condicions regulen l’ús del servei de compra online a la web www.cellercanvich.cat  En aquest sentit, t’informem que com a usuari, suposen l’acceptació d’aquestes condicions generals de contractació i l’ús del servei. T’informem que podrem modificar la pàgina web i aquestes condicions generals d’ús del servei per efectuar els canvis i modificacions convenients sense necessitat de previ avís.

Informació legal

Les dades identificadores de la pàgina web www.cellercanvich.cat són:

  • Titular: Lluís Vich Sastre
  • Nom comercial: Celler Can Vich
  • C.I.F. :  73219278V
  • Domicili fiscal : Ctra. manresa 22 08700 Igualada
  • Ubicació del celler: C/ Pins 22 Sant Joan de Mediona. 08773. Barcelona
  • Telèfon: +34 646379850
  • Correu electrònic: info@cellercanvich.cat
  • Contacte protecció de dades i privacitat: info@cellercanvich.cat

 

Celler Can Vich  disposa d’una pàgina web de productes que son subministrats en punts de venda i distribuïdors autoritzats. Las persones que pretenen navegar pel lloc web, així com adquirir o contractar productes o serveis, ho poden realitzar sense necessitat de registrar-se ni d’ostentar condició d’usuari.

Tot usuari que accedeixi al lloc web i adquireixi els productes oferts ha de ser major de 18 anys amb suficient capacitat legal per celebrar contractes.

Usuari

Tota persona que ho desitgi i que sigui major de 18 anys, amb suficient capacitat d’obrar, pot adquirir productes a través del lloc web.

 

Procediment de compra i pagament

Al lloc web es descriu les condicions de cadascú dels productes oferts, així com les seves característiques.

Els preus de la pàgina web inclouen IVA, però exclouen les despeses d’enviament, que s’afegiran a l’import total. Els preus poden canviar en qualsevol moment però (llevat en l’anteriorment establert) els possibles canvis no afectaran a les comandes amb respecte a les que ja s’hagi enviat la Confirmació de comanda.

Una vegada seleccionat el producte que desitgi comprar, aquest podrà ser abonat mitjançant targeta de crèdit i  Bizzum

Si es desitja realitzar el pagament per targeta bancària, el lloc web realitzarà un redirigiment  a una plataforma de pagament.

En cap cas, Celler Can Vich,  remet el comprovant per un altre mitjà diferent al correu electrònic. Si en el termini de 48 hores no l’ha rebut, cal que es posi en contacte amb departament d’atenció al client de l’empresa indicada. En tot cas, es demana que prèviament,  es comprovin totes carpetes del seu correu, inclosa la de no desitjat.

Una vegada comprovat que el procediment de pagament s’ha realitzat de forma correcte per qualsevol dels mitjans disponibles,  Celler Can Vich  emetrà el corresponent comprovant de compra a la direcció de correu electrònic facilitada per l’usuari.

Si ho considera, podrà posar-se en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic info@cellercanvich.cat o per telèfon a 646379850 per sol·licitar que li remetrem el comprovant de compra per correu postal o per qualsevol altre medi equivalent.

 

Forma d’entrega

La compra s’entrega per l’empresa de missatgeria que disposa celler Can Vich  per a la realització d’aquestes tasques, havent d’abonar l’usuari les despeses que corresponguin a l’enviament del producte i que es detallen en el propi procediment de compra; i que serà acceptat per l’usuari al finalitzar la compra i abonar aquesta.

S’entendrà que s’ha formalitzat l’entrega quan aquesta sigui realitzada a la direcció indicada pel client, tot i que, no sigui entregat a la seva persona.

Només el consumidor serà responsable de la disminució del valor de béns resultants d’una manipulació dels productes diferents de la necessària per garantir la seva naturalesa, característiques o funcionament.

Dret de desistiment

De conformitat amb la normativa de defensa dels consumidors i els usuaris, una vegada realitzada la compra, l’usuari disposa de 14 dies naturals per exercir el seu dret de desistiment, des de la recepció del producte al domicili indicat i disposar del comprovant de compra; sempre i quan, el producte sigui retornat en correcte estat, en el seu estat original i amb els precintes de garantia intactes.

 

L’usuari haurà de posar-se en contacte amb l’empresa a través del següent correu electrònic, info@cellercanvich.cat al·legant que vol exercir el seu dret de desistiment o completant el següent formulari:

 

A l’ Atenció de ( Nom de l’empresa )

Per la present,  els comunico que desisteixo del nostre contracte de venda referenciat:

Referència (núm. de compra o factura): ___________________________

Producte rebut el dia _____/_____/_________

Nom de qui exerceix el dret de desistiment (consumidor/s i usuari/s):_______________________________________

Domicili de qui exerceix el dret :________________________________

Correu electrònic de qui exerceix el dret : __________@____________ (obligatori si es remet via electrònica)

Data: _____/_____/_________

Signatura del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris (només si el formulari es presenta en paper)

Una vegada finalitzat el termini, celler Can Vich no accepta devolucions per desistiment en els serveis adquirits.

 

Resolució de Conflicte:

S’informa que Celler Can Vich  , no consta adherida a cap plataforma de resolució de conflictes en matèria de consum o d’arbitratge, estant a la disposició dels seus usuaris-clients en els canals d’atenció al client que consten a la Web.

 

Però de conformitat amb el Reglament 524/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, sobre resolució de litigis en línia en matèria de consum, s’informa de l’existència d’una plataforma europea per a la resolució de conflictes, que podrà ser utilitzada en l’àmbit del comerç electrònic; podent obtenir més informació a: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.

 

Llei aplicable i jurisdicció

L’empresa es reserva el dret a modificar aquesta Política en qualsevol moment, informant dels canvis substancials realitzats. Aquests canvis no tindran efectes retroactius, llevat que es tracti d’imposicions legals i seran d’aplicació 30 dies després de la publicació de l’avís corresponent. Si l’usuari no hi està conforme amb les modificacions, li recomanem no fer ús de la web.

 

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, essent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per conèixer de quantes qüestions es suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L’usuari, en virtut de l’acceptació de les condicions generals recollides en el present avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent, pogués correspondre.

Producte afegit
Ampolla
PREU
- +

Total:

0
Veure cistella