TERMES I CONDICIONS DE COMPRA.
1) INFORMACIÓ PRÈVIA.
CELLER CAN VICH informa que els tràmits per a efectuar l’adquisició de béns i / o obtenir la prestació dels serveis oferts són aquells que es descriuen en les presents condicions generals, així com aquells altres específics que s’indiquin en pantalla durant la navegació i el procés de compra, de manera que l’Usuari declara conèixer i acceptar aquests tràmits com a necessaris per accedir als productes i serveis oferts en aquesta web.
A el fer ús d’aquesta pàgina web i realitzar comandes a través de la mateixa, l’usuari es compromet a:
1. Fer ús d’aquesta pàgina web única i exclusivament per a realitzar comandes legalment vàlids.
2. No realitzar cap comanda fals o fraudulent. Si raonablement es pogués considerar que s’ha fet una comanda d’aquesta índole CELLER CAN VICH queda autoritzat a anul·lar i informar les autoritats competents.
3. Facilitar-la seva adreça de correu electrònic, adreça postal i / o altres dades de contacte de forma veraç i exacta per a la gestió de les comandes, i mantenir actualitzades aquestes dades. Si no ens facilita vostè tota la informació que necessitem, no podrem cursar la seva comanda.
4. A l’realitzar una comanda a través d’aquesta pàgina web, vostè declara ser major de 18 anys i tenir capacitat legal per a celebrar contractes. 2) REALITZACIÓ DE COMANDES.
– La prestació del servei es fa efectiva des de l’establiment CELLER CAN VICH seleccionat per l’usuari en el procés de compra.
– Per poder accedir a la prestació dels serveis oferts a través del web l’Usuari pot accedir a través del seu compte (si s’hagués registrat prèviament), o bé realitzar la seva comanda “sense registrar”. Per accedir com a usuari registrat haurà d’introduir el seu correu electrònic i la contrasenya facilitada en el procés de registre. El Nom d’Usuari i la Contrasenya són elements identificadors i habilitadors per a accedir als serveis i tenen caràcter personal i intransferible.
-Per procedir a l’adquisició dels diferents productes oferts, l’Usuari haurà de seguir totes les indicacions i instruccions recollides en cada pantalla, i facilitar les dades que siguin requerides per a la gestió de la comanda, determinant en cada formulari les dades que resulten obligatoris per al procés de compra.
-Una vegada que l’Usuari hagi seleccionat a la pàgina web tots els productes de compra desitjats, haurà de seleccionar l’opció “Finalitzar”, i apareixerà a la pantalla corresponent els productes inclosos en la seva compra amb el preu final (IVA i despeses d’enviament incloses ), al costat de les ofertes aplicables a la seva comanda, sent en aquest moment quan l’usuari selecciona l’oferta que consideri oportuna i introdueix els codifica càrrecs de descompte, si els té.
– Totes les comandes estan subjectes a la disponibilitat dels productes en l’establiment de referència. Si hi hagués dificultats pel que fa a el subministrament o no quedessin en estoc, l’establiment es posarà en contacte amb l’usuari per informar-lo, oferir-li un producte alternatiu i / o, si s’escau reemborsar l’import que pogués haver abonat.
-Confirmación de la comanda: Finalitzat el procés de compra apareix l’opció de confirmació de la comanda, en la qual apareixeran relacionats els productes adquirits, sent responsable el propi usuari de revisar i confirmar els productes, els preus i les ofertes seleccionades en el cas. Un cop confirmada la comanda i rebuda l’ordre de la comanda CELLER CAN VICH enviarà al seu client un albarà per correu electrònic confirmant la compra.
-Durant el procés de compra l’Usuari ha de seleccionar l’hora de repartiment o de lliurament a domicili de la comanda o de recollida a botiga, si bé el temps estimat per procedir al lliurament de les comandes pot estar subjecte a possibles variacions per circumstàncies alienes a CELLER CAN VICH.
3) DESISTIMENT.
CELLER CAN VICH informa l’Usuari que no té obligació d’enviar a l’consumidor un document de desistiment per poder revocar la contractació de l’servei ofert a través de la nostra web en els terminis legals, a l’trobar-se dins de les excepcions establertes en l’Article 102 i 103 de Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, en virtut dels quals s’estableix que no cap el dret de desistiment en els contractes de subministrament de béns confeccionats conforme a les especificacions de consumidor o clarament personalitzats, o que, per la seva naturalesa, no puguin ser retornats o puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa.
4) PREUS.
En el moment de la compra es mostrarà el preu final per producte en euros, inclòs l’IVA. Les comandes la destinació de lliurament siguin les Illes Canàries estaran exempts d’IVA i se’ls aplicarà l’impost general indirecte canari (IGIC).
Algunes de les ofertes i promocions que apareixen a la web són exclusives per les comandes realitzades a través de la mateixa, no sent vàlides en l’àmbit de comandes realitzades telefònicament o en el propi establiment.
5) PAGAMENTS.
A la pantalla corresponent a l’pagament de la comanda apareixeran els diferents mitjans de pagament disponibles en l’establiment de referència, podent triar el que li resulti més convenient.
Els diferents mitjans de pagament amb els quals pot comptar cada establiment són els següents:
• Targeta de crèdit-dèbit.
• PayPal
Les targetes de crèdit estaran subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de l’entitat emissora de les mateixes, però si l’entitat no autoritzés el pagament, no ens farem responsables per cap retard o falta de lliurament i no podem formalitzar cap contracte amb l’Usuari. A l’autoritzar el pagament amb la targeta facilitada està confirmant que és el titular de la targeta.
El lloc web utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptada en la indústria, com ara tallafocs, procediments de control d’accés i mecanismes criptogràfics, tot això amb l’objecte d’evitar l’accés no autoritzat de dades. Per aconseguir aquests fins, l’usuari / client accepta que el prestador obtingui dades per efecte de la corresponent autenticació dels controls d’accés
Política de devolució o retorn de pagaments amb targeta:
En els casos en què es demostri que és procedent la devolució o abonament a l’usuari dels pagaments realitzats amb targetes, CELLER CAN VICH procurarà realitzar el reemborsament corresponent en compte en el termini de 10 dies hàbils.
6) RECLAMACIONS.
L’usuari pot formular una queixa o reclamació a el Servei d’Atenció a l’Client mitjançant el formulari de contacte de la pròpia web o bé mitjançant comunicació escrita dirigida a CELLER CAN VICH Departament d’Atenció a l’Client, C / Pins 22 08773 Sant Joan de Mediona. Barcelona
A més CELLER CAN VICH disposa de fulls de reclamacions, a disposició dels seus clients en els establiments de referència. Recomanem als usuaris que tramitin la seva reclamació a l’establiment encarregat de la prestació efectiva de el servei.
D’acord amb el que disposa l’Art. 14.1 de l’Reglament núm 524/2013 de la UE, l’informem que la Comissió Europea facilita una plataforma en línia de resolució de conflictes, que es troba disponible en el següent enllaç: http: //ec.europa .eu / consumers / ODR /

Producte afegit
Ampolla
PREU
- +

Total:

0
Veure cistella